Open brief “Ruimtevaart in België: de visie van beSPACE”

Lees de volledige open brief hier (in het Engels): beSPACE White Paper

De Belgische federale regering besliste in 2014 om zijn eigen ruimtevaartagentschap op te richten. Tegelijkertijd verandert de ruimtevaart wereldwijd aan een sneltempo, denk maar aan de opkomst van nieuwe spelers en indrukwekkende technologische doorbraken. Dit veranderend landschap vereist een passend antwoord van alle betrokken bedrijven en overheden.

beSPACE, dat zijn meer dan 300 jongeren die wonen of werken in België en die gepassioneerd zijn door ruimtevaart. In deze open brief verwoordt het beSPACE core team zijn visie over ruimtevaart in België, met als doel dat de Belgische concurrentiekracht gewaarborgd en verbeterd wordt, en dat België zijn leidende positie in Europa kan behouden. Het advies van de auteurs is gebaseerd op hun uiteenlopende ervaring in de Belgische ruimtevaartsector en hun verlangen om mee te helpen bouwen aan het toekomstige Belgische ruimtevaartagentschap.

beSPACE gelooft in een onafhankelijk Belgisch ruimtevaartagentschap dat leiding geeft aan een duidelijke strategie die coherent is tussen de verschillende gemeenschappen, regio’s en de federale overheid. Dit agentschap zal het concurrentievermogen van de Belgische ruimtevaartsector bevorderen als het inzet op eenheid, visie, dynamiek en innovatie, waardoor België verder kan groeien als een ruimtevaart “hot spot”.

Zowel ruimtevaartbedrijven als overheden hebben er alle belang bij om de volgende generatie van de Belgische ruimtevaart aan te moedigen en op te leiden, en daarnaast moeten samenwerkingsverbanden tussen verschillende disciplines worden aangemoedigd. Deze twee elementen zijn essentieel voor de toekomst van hoogtechnologische innovatie in de Belgische ruimtevaartsector.

Lees de volledige open brief hier (in het Engels): beSPACE White Paper